Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás
Otto Feher
Management Consulting, Hungary

KIVÁLÓSÁG ÉS MINÕSÉGDÍJ KÉPEK

IMAGES OF EXCELLENCE AND QUALITY TROPHIES

Az internetrõl gyûjtöttem a díjak képeit, néhány nagyobb méretben is megtekinthetõ.

Pictures from the Internet. Click on image to view a larger size.

Magyar díjak:

Hungarian Awards:

Nemzeti Minõségi Díj
National Quality Award
Nemzeti Minõségi
Díj plakett
Plaque of National
Quality Award
IIASA-SHIBA
Díj
IIASA-SHIBA
Quality Award
Kiváló Áruk
Fóruma
Forum of
Excellence Products
OMÉK Díj
OMÉK Award

Nemzeti Minõségi Díj
National Quality Award
Felsõoktatási
Minõségi Díj
Higher Education
Quality Award
Magyar Termék
Nagydíj
Hungarian Product
Grand Award
Az Év Háza Díj
The House of the Year
Award
Dél-Dunántúli
Minõségi Díj
A Minõségért
Egyéni Vádordíj

Nemzeti Minõségi Díj
Nagykövete
Ambassador of National
Quality Award
Magyar Minõség Háza Érem
Hungarian House of Quality Medal
Szervezeti
Érettségi Díj
Az Év KIR
Menedzsere Díj
Az Év Minõségügyi
Menedzsmere Díj

Minõségügyi
Szakirodalmi Díj
Széchenyi Díj
Széchenyi Award
Móra Díj
Móra Award
Magyar Innovációs
Nagydíj
Hungarian Innovation
Grand Prize
MÁRTA Díj
MÁRTA Award
Környezeti Megtakarítási Díj
Environmental Savings Award
KÖVET-INEM Hungária

Környezetvédelmi
Díj
Environment
Protection Award
Zrínyi Miklós-Díj
Zrínyi Miklós Award
Hunyadi János-Díj
Hunyadi János Award
Flór Ferenc-Díj
Flór Ferenc Award
"A hazáért" kitüntetõ
jelvény
Medal "for the
Country"

Külföldi díjak:

Awards from the world:

Deming Prize,
Japan
European Quality
Award
Malcolm Baldrige
National Quality
Award, USA
British Quality
Award
International
Europe Award
for Quality

Taiwan National
Award for
Outstanding Quality
Sri Lanka Quality
Award
Singapore Quality
Award
Austrian Quality
Award
Vietnam Quality
Award

IMC Ramkrishna
Bajaj National
Quality Award,
India
National Quality
Prize, Turkey
TÜSIAD KalDer
National Quality
Award, Turkey
Quality Prize,
China
Canada Awards
for Excellence

Japan Quality
Award
Prize of Quality
Improvement, Thailand
Philippine Quality
Award
Quality Management
Excellence Award,
Malaysia
Latvian Quality
Award

Czech Quality
Award
Gold Award for
Quality, Australia
King Abdullah II
Award for Excellence,
Jordania
Flemish Quality
Award
Northern Ireland
Quality Award

Quality Scotland
Award
HKMA Quality
Award,
Hong Kong
National Quality
Award,
Argentina
International Gold
Star Award for
Quality
International Trophy
of Quality

World Quality
Commitment Award,
Madrid
International Award
for Technology and
Quality
Bavarian Quality
Prize
Akao Prize
Fair Business
Practises, Jamnalal
Bajaj Award

12 3 4

Next

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: +36 1 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Levélcím: 1037 Budapest, Laborc köz 25/A.
Copyright ©2001-2013 Fehér Ottó, SIRIUS Bt., All Rights Reserved
Kiadás: 2001. május 8.
65. változtatás: 2013. április 13.

ÁLTALÁNOS LAPOK
Fõlap  Tanácsadás, publikációk  Oktatás, tréning  Tanúsítványunk  Referenciák  Minõségpolitikánk  Távoktatás  Minõségdíjak  Honlap térkép/új lapok 

ALKOTÁSAIM
A kutatásaimat és fejlesztéseimet bemutató lapok.
A tudati technológiák, a tudatfejlesztés 7 eszköze, a kreativitás és fejlesztésének módszerei, az alkotási modellek, a minõségfejlesztés megközelítése, a Total Creative Management (TCM).
Módszereim: Gondolkodás Irányítás, Irányított Generálás, Szelektív megoldás, Értékradar, Egykéz módszer, Fortis módszer, Szezám módszer, Viasensus módszer, Panoráma módszer, Tájolópont módszer, ÉRK térkép, Know & Do technológia, Villám FMEA, Artist módszer.

MÓDSZEREK
Néhány elv és módszer rövid ismertetését tartalmazzák a lapok.
Just in Time (JIT), 5S, Kaizen, Kaikaku (Blitz Kaizen), Poka-Yoke, Jidoka, 7QC eszköz, 7 vezetõi eszköz, a problémamegoldás 7 lépése, KJ diagram, Fa diagram, Kapcsolati diagram, Process Decision Program Chart (PDPC), Hibafa, 8D, PDCA, Concept Engineering Method (CEM), Single Minute Exchange of Die (SMED), Muda, Muri, Mura (3Mu), 20 kulcs, Elmetérkép, Gondolattérkép, hozzáadott érték, vizuál menedzsment, termelésszervezési ismeretek.

LEAN
A Lean menedzsment sajátosságai, módszerei.
A Lean elnevezés eredete, a Lean menedzsment sajátosságai, a Lean gondolkodásmód 5 alapelve, a bevezetés 3 pillére, a megvalósítás 7 kulcsa, a Toyota Production System, Value Stream Mapping (VSM), Value Network Mapping (VNM), ÉRK térkép (Value Cost Mapping), QCPC, WV modell, WUS technika, bevezetés tervezés, Toyota 14 alapelv, Kakushin, feltételek, Total Change Management, 5Gen, HoRenSo, Gemba 5 elv, Kiken Yochi, Yokoten, 4P modell.

SHINKAIZEN
A XXI. századra és a magyar sajátosságokra bõvített Kaizen.
Az elnevezés, a kifejlesztés, a 7 sajátosság, a rendszer, a problémakezelés, a tudás és képességfejlesztés, az 5S és a Shinkaizen, a TCM és a Shinkaizen.

TPM
Total Productive Maintenance lapok.
A TPM, a 8 pillér, a 7 elv, a 7 fázis, a 3 szint, az OEE, az OME, feltételek, az 5Mu.

ISO
ISO szabványos irányítási rendszerek lapok.
ISO felkészítés 4-5 hónap alatt, ISO 9001 modell, ISO 14001, ISO 13485, OHSAS 18001, eljárás minta, a dokumentációk struktúrája, integrált rendszerek sajátosságai, univerzális dokumentációk.
ISO 9001 tippek: a minõségcélok meghatározása és lebontása, a vevõközpontúság megvalósítása, a minõségirányítási rendszer tervezése, a minõségpolitika meghatározása, a folyamatok sorrendje és kölcsönhatásai bemutatása, eljárások és szabályozó dokumentumok készítése, az adatok elemzése, munkaköri leírás szerkezet, az eszközállomány dokumentumai és feljegyzései, univerzális feljegyzés formula, a folyamatos fejlesztés, rendszerértékelés.

ENGLISH PAGES

Main Page  Management Consulting  ISO 9001 Model  Creativity Development  Models of Creation  Thought Driving  Focused Generating  Value Radar  One Hand Method  Viasensus Method  7 Steps of Problem Solving  Certificate  Quality Awards